Realizujemy

Zajmujemy się realizacją parków miejskich. 

Parki miejskie to publiczna, zorganizowana przestrzeń zielona pełniąca wiele funkcji, w tym m.in: rekreacyjną, sportową, wypoczynkową, estetyczną oraz ekologiczną.

Parki miejskie są szczególnymi miejscami dla mieszkańców miast i miasteczek. W obrębie parku znajdują się ciągi komunikacyjne i tarasy służące do biegania i spacerowania, elementy małej architektury takie jak altany, ławki czy latarnie.

Zielenią dominującą w parkach miejskich są drzewa z niewielką domieszką krzewów oraz rozległymi powierzchniami trawiastymi. Niektóre z tych założeń są położone nad naturalnymi lub sztucznie utworzonymi zbiornikami wodnymi.

Parki miejskie są namiastką lasu. Najbardziej typowymi roślinami są tam drzewa, m.in. lipa drobnolistna, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, kasztanowiec zwyczajny i klon zwyczajny. Parki są też miejscem bytowania zwierząt, głównie ptaków i małych ssaków.

Mieszkańcy dzisiejszych miast coraz częściej, poza obowiązkami zawodowymi lub domowymi podejmują różną formę aktywności fizycznej. W dobie pospiechu i zapracowania społeczeństwa parki miejskie służą podwyższeniu aktywności fizycznej i rozwijają zainteresowania, jak również relaksują i odprężają. Także coraz częściej stają się one także miejscem ważnych wydarzeń kulturalnych, takich jak: parady, festiwale i koncerty.

Jak każda forma zieleni zmieniają mikroklimat poprzez oczyszczanie powietrza, produkcję tlenu i zwiększenie parowania wody z liści. Ma to ogromny wpływ na użytkowników tych przestrzeni, którzy mogą nawiązać bliski kontakt z przyrodą i cieszyć się z czasu spędzonego na świeżym powietrzu.

Oczywiście nie można zapominać, że parki miejskie pełnią również funkcję estetyczną. Zieleń przełamuje twarde linie budynków tworząc tzw. zielone wyspy lub enklawy.

Zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową.

Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie. Parki są niezastąpionym elementem dzisiejszych miast.

 

 

ico

GALERIA

Nasze realizacje